Konttiliikenne on kontallaan

Huoltovarmuuskeskuksen teettämä selvitys kertoo, että kansainvälinen konttiliikenne on pahasti epätasapainossa, eikä se oikene ihan pian.

Viime vuodesta lähtien konttimarkkinoilla on ollut pulaa sekä konteista että konttialuksista. Konttikuljetusten hinnat ovat nousseet ja niiden aikataulut, jotka aikaisemmin olivat hyvin luotettavia, eivät pidä.

Suomen Huoltovarmuuskeskus on teettänyt viidentoista asiantuntijan haastatteluista koostuvan selvityksen globaalien konttimarkkinoiden tilanteesta ja mekanismeista. Selvityksen mukaan aiemmin sujuvasti kulkeneen konttiliikenteen vakauttaminen voi kestää jopa vuoteen 2023 saakka.

Kriisi käynnistyi Kiinassa

Selvityksen mukaan kiinalaisen uudenvuoden 2020 tuotantotauko käynnisti kehityksen, missä suuri osa tyhjistä konteista päätyi vääriin paikkoihin. Vuoden keskivaiheilla tilannetta pahensivat suurten varustamoiden leikkaukset ja uusien konttien pieneksi jääneet valmistusmäärät.

Euroopassa epätasapaino on näkynyt meriteitse tulevien toimitusten viivästymisenä. Konttiliikenne on luonteeltaan systeemistä ja isot markkinahäiriöt missä tahansa heijastuvat kaikille konttikuljetuksia käyttäville aloille ja näkyvät lopulta myös loppukäyttäjille ja kuluttajille.

Vaikka tilanne on vaikea, ei sillä ole ollut vaikutusta Suomen huoltovarmuuden kannalta kriittisiin kuljetuksiin. Sen sijaan joidenkin kulutustavaroiden toimituspäivät ovat siirtyneet hamaan tulevaisuuteen

Selvitys on suunnattu erityisesti ulkomaankaupan, logistiikan ja konttikuljetusten parissa toimiville yrityksille, järjestöille sekä viranomaisille. Raportin on laatinut logistiikan professori Lauri Ojala,

Korona karkotti kuljettajat

Kaikkein kovin kolaus konttipula on muutamille matalan jalostusarvon aloille esimerkiksi tekstiiliteollisuudessa. Niille rahti on ollut merkittävä kustannuserä, ja sen nousu on pakottanut jotkin valmistajat esimerkiksi Kiinassa pysäyttämään myynnin ulkomaille.

Koronapandemia on luonnollisesti pahentanut myös konttiliikenteen ongelmia. Nyt ongelmapesäkkeinä pidetään satamia kaikkialla maailmassa. Tautitilanne on siirtänyt koneiden kuljettajia ja varastotyöntekijöitä karanteeniin ja heikentänyt satamien kykyä käsitellä niin tyhjiä kuin täysiäkin kontteja, mikä hidastaa tilanteen palautumista normaaliksi.

Satamat Yhdysvalloissa ja Aasiassa ovat ruuhkaisia ja alukset jonottavat niihin pääsyä. Euroopassa Rotterdam ja Antwerpen ovat nekin tukossa, mikä viivästyttää kuljetuksia Suomeenkin.

Suomessa ulkomaankaupan yrityksillä on usein pitkäaikaisia kuljetussopimuksia, jotka suojaavat jonkin aikaa kuljetuksia markkinahäiriöiltä. Erikoiskonteissa hoidettaviin projektitoimituksiin kontit varataan yleensä hyvissä ajoin. Eniten konttipulasta kärsii satunnaisesti ulkomaankauppaa käyvä yritys, joka saattaa yllättyä odotusajoista ja kohonneista hinnoista.