Ethernet I/O

Ethernet I/O viittaa tietoliikenteen rajapintaan, joka käyttää Ethernet-verkkoteknologiaa datan keräämiseen ja signaalien lähettämiseen laitteiden ja järjestelmien välillä. Tämä tekniikka on laajalti hyödynnetty teollisuudessa, automaatiossa ja mittaustehtävissä, tarjoten nopeaa ja luotettavaa tiedonsiirtoa. Sen avulla voidaan yhdistää erilaisia antureita, ohjaimia ja muita laitteita verkkoon, mahdollistaen monimutkaisten ohjaus- ja valvontajärjestelmien luomisen. Tämä tekniikka tukee erilaisia protokollia jotka toimivat Ethernet pinon päällä, kuten Modbus TCP ja http REST, ja mahdollistaa laitteiden ohjaamisen ja -seurannan IT-järjestelmistä käsin, mikä on erityisen hyödyllistä suurissa ja monimutkaisissa järjestelmissä.

Ethernet I/O viittaa laite- ja järjestelmätason tietoliikenteen rajapintaan, joka käyttää Ethernet-verkkoteknologiaa datan siirtämiseen ja kommunikaatioon. Tässä kontekstissa ”I/O” tarkoittaa sisään- ja ulostuloa, eli kykyä lukea signaaleja ja muuntaa ne tietojärjestelmien ymmärtämään muotoon (input) ja muuntaa tietojärjestelmistä tulevaa dataa signaaleiksi jännite-, virta tai releohjatuille laitteille (output). Tämä mahdollistaa laitteiden, kuten anturien, toimilaitteiden ja ohjaimien, kytkemisen Ethernet-verkkoon, jolloin ne voivat kommunikoida keskenään ja isäntäjärjestelmien kanssa.

Ethernet I/O:n ja perinteisten järjestelmien eroavaisuudet liittyvät pääasiassa kommunikaatiotapaan ja joustavuuteen:

 1. Verkkopohjainen kommunikaatio: Toisin kuin perinteisissä I/O-järjestelmissä, jotka käyttävät erillisiä kaapelointeja ja ohjaimia kullekin laitteelle tai laiteryhmälle, verkkopohjainen liitäntä käyttää standardoitua Ethernet-verkkoa datan siirtoon. Tämä mahdollistaa tehokkaamman ja nopeamman tiedonsiirron suuremmille etäisyyksille.
 2. Joustavuus ja skaalautuvuus: Ethernet I/O tarjoaa paremman joustavuuden ja skaalautuvuuden. Laitteita voidaan lisätä tai poistaa verkosta ilman, että koko järjestelmää tarvitsee muuttaa, toisin kuin perinteisissä järjestelmissä, joissa muutokset saattavat vaatia laajamittaisia muutoksia kaapeloinnissa tai ohjauksessa.
 3. Standardoidut protokollat: Verkkopohjainen liitäntä käyttää standardoituja protokollia, jotka pyörivät Ethernet pinon päällä, kuten TCP/IP ja UDP/IP, mikä helpottaa laitteiden yhteensopivuutta ja integrointia eri valmistajien laitteiden välillä, sekä mahdollistaa eri protokollien kapselointia samaan verkkoon, jolloin yhdessä kaapelissa voi kulkea monen eri järjestelmien välistä dataa ilman haittavaikutuksia.
 4. Etähallinta ja -diagnostiikka: Ethernet-verkon kautta laitteisiin pääsee käsiksi etänä, mikä mahdollistaa etähallinnan, vianetsinnän ja päivitysten tekemisen ilman fyysistä läsnäoloa laitteiden luona.
 5. Dataintensiiviset sovellukset: Verkkopohjainen liitäntä mahdollistaa suurempien datamäärien siirron, mikä on hyödyllistä dataintensiivisissä sovelluksissa, kuten kuvankäsittelyssä tai monimutkaisessa datan keräämisessä.

Sovellusalueet ovat monipuolisia ja ulottuvat useisiin teollisuuden ja teknologian sektoreihin. Tässä muutamia esimerkkejä sovelluskohteista:

 1. Teollinen Automaatio: Ethernet I/O on laajasti käytössä teollisessa automaatiossa, missä se yhdistää erilaisia laitteita, kuten antureita, toimilaitteita ja ohjausjärjestelmiä, mahdollistaen tarkan ja nopean tiedonsiirron. Tämä on erityisen tärkeää prosessien ohjauksessa, tuotantolinjojen automatisoinnissa ja laadunvalvonnassa.
 2. Rakennusautomaatio ja Älykkäät Rakennukset: Verkkopohjaista liitäntää käytetään rakennusten hallintajärjestelmissä valvonnan, valaistuksen, lämmityksen, ilmanvaihdon ja muiden rakennusautomaation osa-alueiden integroinnissa ja ohjauksessa.
 3. Turvallisuus- ja Valvontajärjestelmät: Turvakamerat, kulunvalvonta ja muut turvallisuusjärjestelmät voidaan integroida samaan verkkoon, jossa samassa kaapelissa voi kulkea Ethernet I/O:ta, sekä korkealaatuista videokuvaa muiden turvatietojen kanssa.
 4. Liikenteen Hallinta: Liikennevalot, nopeusvalvontakamerat ja muut liikenteenhallintajärjestelmät voivat käyttää verkkopohjaista liitäntää ohjaukseen, sekä anturitietojen keräämiseen ja välittämiseen reaaliajassa, mikä auttaa liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamisessa.
 5. Energianhallinta ja -jakelu: Verkkopohjainen liitäntä mahdollistaa energian tuotannon, jakelun ja kulutuksen seurannan ja hallinnan esimerkiksi älykkäissä sähköverkoissa (smart grids).
 6. Prosessiteollisuus: Prosessiteollisuudessa, kuten kemian, öljyn ja kaasun alalla, Ethernet I/O auttaa prosessien valvonnassa, tiedonkeruussa ja ohjauksessa.
 7. Lääketeollisuus ja Terveysteknologia: Lääketeollisuudessa ja terveysteknologian alueella verkkopohjaisen liitännän avulla voidaan valvoa ja ohjata tuotantoprosesseja, sekä kerätä tärkeää tietoa laitteiden suorituskyvystä ja potilasturvallisuudesta.

Testaus- ja Mittaussovellukset: Laboratorioissa ja testausympäristöissä Ethernet I/O:n avulla voidaan integroida analogisten antureiden dataa tietojärjestelmiin.

Integrointi olemassa oleviin järjestelmiin alkaa yleensä verkon arvioinnilla, jossa varmistetaan, että olemassa oleva verkkoinfrastruktuuri tukee tarvittavaa dataliikennettä. Tämän jälkeen valitaan sopivat Ethernet-pohjaiset I/O-moduulit ja -laitteet, jotka yhdistetään verkkoon joko suoraan tai olemassa olevan I/O-järjestelmän kautta adapterien tai väliohjelmistojen avulla. Laitteiden osoitteet ja protokollat konfiguroidaan yhteensopiviksi järjestelmän kanssa, ja tarvittaessa päivitetään tai asennetaan ohjausjärjestelmään uusia ohjelmistoja, jotka tukevat Ethernet-kommunikaatiota. Lopuksi suoritetaan perusteellinen testaus ja vianetsintä varmistaakseen, että järjestelmä toimii oikein ja on turvallinen.

Yleisimmin käytetyt protokollat ja standardit pohjautuvat Ethernet pinoon, useimmiten käyttäen TCP/IP:tä tiedon siirtoon ja verkkoliikenteen hallintaan, sekä erilaisia teollisuuden protokollia jotka voidaan enkapsuloida IP ruutuihin, kuten Modbus TCP, PROFINET (vain MAC osoite pohjainen) ja EtherNet/IP. Lisäksi käytetään standardointiorganisaatioiden, kuten IEEE:n, määrittelemiä Ethernet-standardeja, jotka takaavat laitteiden yhteensopivuuden ja luotettavan toiminnan.

Kaipaatko apua ethernet I/O:n valintaan? Asiantuntijamme auttavat!

Antti Laukkanen

Markku Seppälä

Ota yhteyttä asiantunti­jaamme