Yritysvastuu

Osana Addtech-konsernin periaatteita, Movetecin toiminta perustuu työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden, yhteisön sekä ympäristön kunnioittamiseen. Kaiken toimintamme ydin on eettisessä ja vastuullisessa toiminnassa niin strategisella kuin operatiivisellakin tasolla.

Movetec yritysvastuu - testaus

Toiminta­periaatteemme (Code of Conduct)

Tuotamme lisäarvoa sidosryhmillemme kunnioituksen, vastuullisuuden ja korkean laadun kautta. Kannustamme yhteistyökumppaneitamme positiiviseen muutokseen seuraamalla toimintaperiaatteitamme (Code of Conduct).

Toimintaperiaatteemme (Code of Conduct)
Movetec ISO9001-sertifikaatti

Toimintajärjestelmän kuvaus ja sertifikaatit

Maailmanlaajuisesti tunnettu ja tunnustettu ISO 9001 -laatusertifikaatti kertoo Movetecin ammattimaisesta, pitkäjänteisestä ja johdonmukaisesta sitoutumisesta liiketoiminnan harjoittamiseen.

ISO 9001 -sertifikaatti kattaa kahden yrityksemme (Movetecin ja palveluyrityksemme Addcompin) prosessit. Laatujärjestelmämme yhdistää ja tehostaa toimintojamme ja luo pohjaa entistäkin paremmalle toiminnalle ja asiakastyytyväisyydelle.

ISO9001:2015 -sertifikaatti