Pulssianturit

Teollisuudessa käytetään usein kierroslukumittareita eli pulssiantureita mittamaan koneen tai laitteen pyörimisliikettä. Pulssianturin toimintaperiaate on, että se tuottaa sähköisen pulssin jokaisen kierroksen tai tietyn matkan jälkeen. Näitä tietoja voidaan käyttää esimerkiksi tarkkailemaan koneiden toimintaa, mittaamaan tuotannon nopeutta tai valvomaan kuljetinjärjestelmien liikettä.

Mikä on absoluuttianturi?

Absoluuttianturi on anturityyppi, joka mittaa kohteen sijainnin tai tilan suhteessa absoluuttiseen nollapisteeseen. Sen avulla voidaan saada tarkka tieto kohteen sijainnista tai tilasta ilman, että tarvitsee palata nollapisteeseen tai vertailukohtaan aloittaakseen mittauksen uudelleen. Tämä erottaa absoluuttianturin inkrementtianturista, joka vaatii vertailukohdan tai aloituspisteen määräämisen.

Yksi yleinen käyttöalue on rotaatiosovellukset, kuten moottoreiden ja servojärjestelmien ohjaus. Anturit voivat tarjota tarkan tiedon esimerkiksi moottorin aseman tai kiertokulman suhteen, ja tämä tieto säilyy myös virran katkaisun tai järjestelmän uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Absoluuttianturit ovat hyödyllisiä sovelluksissa, joissa tarkka ja jatkuva sijainti- tai kulmatieto on välttämätöntä, ja joissa tarve palata nollapisteeseen mittauksen aloittamiseksi olisi epäkäytännöllistä tai mahdotonta.

Mikä on inkrementtianturi?

Inkrementiaalinen pulssianturi on anturityyppi, joka mittaa kohteen sijainnin tai liikkeen suhteessa johonkin vertailupisteeseen. Toisin kuin absoluuttianturit, inkrementtianturit eivät anna tietoa absoluuttisesta sijainnista, vaan ne tarvitsevat alkuperäisen referenssipisteen, joka määritellään käynnistyksen yhteydessä tai säännöllisesti.

Inkrementtianturit toimivat yleensä lähettämällä pulssisignaaleja, kun mitattava kohde liikkuu. Näitä pulssisignaaleja käytetään laskemaan kohdan etäisyys tai kulma suhteessa alkuperäiseen referenssipisteeseen. Näitä antureita käytetään usein teollisuudessa, robotiikassa, CNC-koneissa, liikenteessä ja monissa muissa sovelluksissa, joissa tarkan sijainnin tai liikkeen seuranta on olennaista.

Kaipaatko apua pulssiantureiden valintaan? Asiantuntijamme auttavat!

Mika Laine

Movetec Pete Helminen

Pete Helminen

Ota yhteyttä asiantunti­jaamme