Koulutus & konsultointi

Koulutamme ja konsultoimme – räätälöidyn ratkaisun tarpeen mukaan!

Talostamme löytyy vuosikymmenten kokemus alan koulutuksesta ja konsultoinnista. Kouluttajamme ovat alalla aktiivisesti toimivia asiantuntijoita, joilla on aina käytössään päämiehen viimeisin osaaminen. Konsultoimme alan ammattilaisia muun muassa erilaisissa ongelmatilanteissa sekä kehitys- ja investointihankkeissa.

Olemme Suomen ainoa Moxa Technical College -sertifioitu kouluttaja. Järjestämme Moxa-kursseja, jotka sisältävät luentoja, käytännön harjoituksia sekä verkkokokeen. Osallistujat saavat sertifikaatin suoritetusta kurssista.

Konsultointi

Konsultoimme laaja-alaisesti mekatroniikasta, automaatiosta sekä teollisuus-IT:n komponenteista, järjestelmistä ja materiaalinkäsittelylaiteista ympäri Suomen. Meillä on aina käytössämme päämiestemme ajankohtaisin tietotaito ja osaaminen eri aihealueista.

Koneturvallisuuskurssit

Ovatko alan direktiivi- ja standardiosaaminen ajan tasalla? Räätälöimme asiakkaillemme erilaisia koulutuksia sisältäen tietoa uusimmista määräyksistä ja menettelytavoista, suoritustason laskennasta sekä turvatekniikan soveltamisesta käytäntöön.

Koulutukset vastaavat esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • Minkä standardien mukaan koneeni pitää rakentaa?
  • Miten konedirektiivi vaikuttaa koneeni suunnitteluun käytännössä?
  • Miten teen suoritustason laskelmat käyttäen SISTEMA ohjelmistoa?
  • Miten teen koneeni riskinarvioinnin?
  • Kenen vastuulla koneen turvallisuus on?

Koulutamme mm.: Konedirektiivi (2006/42/EY),  ohjausjärjestelmästandardi SFS- EN ISO13849-1 sekä Suojusten kytkentä koneen toimintaan – standardi SFS-EN ISO 14119.

MOXA IES-F1 – Industrial Ethernet Foundations

Kurssin kuvaus: Teolliset Ethernetin perusteet; Ethernet-verkkojen, TCP / IP-protokollan ja siihen liittyvien tekniikoiden tietojen päivittäminen. Kurssi koostuu perustasolla asioita esittävistä luennoista sekä verkkokokeesta. Luento on suomeksi ja materiaali englanniksi.

Edellytykset: Tietoverkkojen periaatteiden perustietämys suositeltavaa.

Kesto: 2 päivää
Hinta: 1 700 €

MOXA IES-L2 – Simple Network Design

Kurssin kuvaus: Kevyt verkonsuunnittelu Moxan tuotteilla; Layer 2 -verkon toteuttaminen, redundanttisuus ja verkonhallinta. Kurssi koostuu luennoista ja Moxan tuotteilla tehtävästä hands-on osuudesta sekä verkkokokeesta. Luento on suomeksi ja materiaali englanniksi.

Edellytykset: Tietoverkkojen periaatteiden perustietämys tarvitaan. Industrial Ethernet Foundations (IES-F1) – kurssin suorittaminen suositeltavaa.

Kesto: 1,5 päivää
Hinta: 1 275 €

MOXA IES-OM – Operations and Maintenance

Kurssin kuvaus: Teollisten verkkojen toiminta ja ylläpito. Perustuu Moxan verkonhallintaohjelmistoon MXstudio ja muihin työkaluihin. Kurssi koostuu luennoista ja Moxan tuotteilla tehtävästä hands-on osuudesta sekä verkkokokeesta. Luento on suomeksi ja materiaali englanniksi.

Edellytykset: Tietoverkkojen periaatteiden perustietämys tarvitaan sekä kokemusta käytännön ylläpidosta tai IES-L2 – Simple Network Design – kurssin suorittaminen.

Kesto: 1 päivä
Hinta: 850 €

MOXA IES-L3 – Advanced Network Design

Kurssin kuvaus: Edistynyt verkonsuunnittelu Moxan tuotteilla; Layer 3 -verkon toteuttaminen, VLAN ja reititys. Kurssi koostuu luennoista ja Moxan tuotteilla tehtävästä hands-on osuudesta sekä verkkokokeesta. Luento on suomeksi ja materiaali englanniksi.

Edellytykset: Tietoverkkojen periaatteiden perustietämys tarvitaan. Industrial Ethernet Foundations (IES-F1) – kurssin suorittaminen suositeltavaa.

Kesto: 1 päivä
Hinta: 850 €

Kaipaatko koulutusta tai konsultointia?

Kerro meille tarpeistasi, niin räätälöimme sopivan tarjouksen.

Antti Laukkanen

Joonas Vaartio Tuotepäällikkö, Servot ja Robotiikka

Jukka Tirkkonen

Ota yhteyttä asiantunti­jaamme