Anturit & Mittalaitteet

Anturi on laite, joka tunnistaa ja mittaa ympäristönsä ominaisuuksia. Tällaiset mittalaitteet ovat keskeisiä monissa teollisuuden, lääketieteen ja kodin automaatiojärjestelmien ratkaisuissa. Erilaisilla mittalaitteilla voidaan muun muassa automatisoida valvontaa ja kunnossapitoa. Movetec maahantuo huippulaatuiset ASM, Baumer ja Keyence-anturit, joiden toisiaan täydentävät valikoimat takaavat, että löydämme oikean ratkaisun jokaiseen tarpeeseen.

ASM

ASM:llä on yli 40 vuoden kokemus anturitekniikassa. Heidän valikoimastaan löytyy erittäin luotettavat ja korkealaatuiset ratkaisut paikoitus, kallistus ja kulman mittaustarpeisiin seitsemässä eri tuotelinjassa. ASM:n tavoitteena on aina kehittää optimaalisia ratkaisuja sovellusten vaatimuksiin ja jatkuvasti parantaa olemassa olevia tuotteita. Tätä olemme saaneet seurata Movetecilla varsinkin liikkuvien laitteiden anturiratkaisujen kanssa.

Tutustu yritykseen

Baumer

Baumer on kansainvälinen 1950-luvulla alkunsa saanut perheyritys, jolla on tuotantolaitoksia useassa eri maassa. Baumerin toiminta kattaa useita alueita laajalla valikoimalla: anturiteknologia, pulssianturitekniikka, mittauslaitteet ja kamerateknologia. Valikoima kattaa useita tunnettuja tuotteita ja tuotemerkkejä kuten My-COM -tarkkuusanturit ja Baumer Hübner HeavyDuty -pulssianturit. Movetec edustaa Suomessa Baumerin tuotteita kaikilla näillä tuotealueilla.

Tutustu yritykseen

Keyence

Keyence on Japanilainen 1974 perustettu korkean teknologian yritys, jolla on nykyisin toimipisteitä ja tytäryrityksiä useassa maassa. Keyence on jo pitkään ollut yksi maailman innovatiivisimpia yrityksiä. Tämä käy helposti ilmi tutustumalla tuotevalikoimaan, joka sisältää teknologian uusimpia ratkaisuja antureissa, mittalaitteissa ja mitta-asemissa. Keyence on keskittynyt voimakkaasti tuotekehitykseen. Movetec edustaa Keyencen tuotevalikoimaa Suomessa.

Tutustu yritykseen

Mikä on anturi?

Anturit ovat tärkeitä laitteita, jotka havaitsevat ja mittaavat ympäristön muutoksia ja muuntavat ne sähköisiksi signaaleiksi. Ne toimivat periaatteessa tunnistamalla muutoksia ympäristössään ja lähettämällä tiedon käyttökohteeseen.

Antureiden toiminta perustuu erilaisiin tekniikoihin, kuten sähkömagneettisiin, optisiin, akustisiin ja kemiallisiin mittauksiin. Esimerkiksi lämpötila-anturi voi käyttää lämpötilan muutoksia sähkövastuksen resistanssin muuttumisen havaitsemiseen.

Kun anturi havaitsee muutoksen, se tuottaa sähköisen signaalin, joka lähetetään mittalaitteelle tai ohjausjärjestelmälle. Siellä signaali voidaan prosessoida, tulkita ja käyttää erilaisiin tarkoituksiin, kuten näyttöön, tallennukseen tai automaatioon. Anturit ovat keskeisiä monissa sovelluksissa, kuten teollisuuden prosessivalvonnassa, terveydenhuollossa, kuljetuksessa ja kodin automaatiossa.

Erilaisia antureita

On olemassa monenlaisia anturityyppejä, jotka havaitsevat erilaisia ympäristön ominaisuuksia. Yleisimmät anturityypit sisältävät:

Lisäksi on erikoisantureita, kuten kaasuanturit, jotka tunnistavat tiettyjä kaasuja, ja magneettianturit, jotka reagoivat magneettikenttien muutoksiin. Infrapuna-anturit havaitsevat lämpösäteilyä, kun taas etäisyydenmittausanturit mittavat etäisyyksiä kohteisiin. Nämä erilaiset anturityypit tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia eri sovelluksiin, kuten teollisuusautomaatioon, kuljetukseen, lääketieteeseen ja ympäristövalvontaan.

Millä teollisuuden aloilla antureita käytetään?

Teollisuusautomaatioala käyttää antureita monissa sovelluksissa, kuten prosessivalvonnassa, laadunvalvonnassa ja tuotantolinjojen optimoinnissa. Ne ovat olennainen osa lääketieteellisiä laitteita, kuten verenpainemittareita, sykevalvontalaitteita ja diagnostisia laitteita. Autoteollisuudessa tehdään monenlaisia mittauksia, kuten liiketunnistimia, etäisyydenmittausta ja lämpötilamittausta turvallisuuden, ajoneuvojen hallinnan ja mukavuuden parantamiseksi. Mittaustietoa käytetään kuljetus- ja logistiikka-alalla esimerkiksi lastinseurannassa, kuljetusten optimoinnissa ja ajoneuvojen seurannassa. Anturit ovat tärkeitä laitteissa, jotka mittaavat ja valvovat painetta, lämpötilaa ja virtausta öljyn ja kaasun tuotantoprosesseissa. Antureita käytetään ympäristövalvonnassa, kuten ilmanlaadun mittauksessa, maanjäristysten havaitsemisessa ja sääennusteissa.

Mitä tulee huomioida oikean tuotteen valinnassa?

Kun valitaan oikeaa anturia, on tärkeää ottaa huomioon useita seikkoja. Ensinnäkin, määrittele tarkasti anturin tarkoitus ja ympäristö, jossa se toimii. Huomioi tarvittava tarkkuus, herkkyys ja toimintalämpötila. Valitse anturityyppi, kuten optinen, lämpötila- tai kosteusanturi, joka sopii parhaiten sovellukseesi. Harkitse myös virrankulutusta, signaalin integrointia ja hintaa. Varmista, että anturi on yhteensopiva käytettävän elektroniikan ja ohjelmiston kanssa. Lopuksi, tarkista saatavuus ja tekninen tuki. Oikean anturin valinta auttaa varmistamaan onnistuneen sovelluksen suorituskyvyn ja luotettavuuden.

Kaipaatko apua anturointiin? Asiantuntijamme auttaa!

Movetec Pete Helminen

Pete Helminen

Mika Laine

Joonas Vaartio Tuotepäällikkö, Servot ja Robotiikka

Jukka Tirkkonen

Ota yhteyttä asiantunti­jaamme