AC-moottorit

AC-moottori, eli vaihtovirtamoottori, toimii vaihtovirralla (AC). Ne sopivat erittäin hyvin moniin teollisuuden sovelluksiin, kuten pumppuihin, tuulettimiin ja kuljetinjärjestelmiin. AC-moottorit jaetaan pääasiassa kahteen luokkaan: synkronimoottorit ja asynkronimoottorit, joita kutsutaan myös oikosulkumoottoreiksi tai induktiomoottoreiksi. Synkronimoottori pyörii syöttövirran taajuuden mukaisessa tahdissa, kun taas oikosulkumoottori toimii hieman syöttövirran taajuudesta poikkeavalla nopeudella.

Induktiomoottorit

Induktiomoottorit (KII)

Vaihtovirtainduktiomoottorit ovat optimaalisia yksisuuntaiseen ja jatkuvaan käyttöön, kuten kuljetinjärjestelmiin. Tarvitset vain kondensaattorin moottorin kytkemiseksi verkkovirtaan, ja moottorin käyttö onnistuu helposti. Voit valita pelkän moottorin jarrulla tai ilman. Vaihdemoottori on myös mahdollinen, suora- tai kulmavaihde. Kulmavaihde saatavissa myös reikäakselilla.

Ominaisuudet:

 • Useita kokoluokkia (W): 6, 15,25,40,60, 90
 • Vaihteella tai ilman, myös jarru mahdollinen
 • Jatkuvaan käyttöön, esim. kuljettimet
 • Korkea vääntömomentti
 • Yksivaiheinen 110/115 tai 220/230 VAC, kolmivaiheinen 200/220/230 tai 380/400/415 VAC
INDUKTIOMOOTTORIT

3-Vaihe Induktiomoottorit (KIIS)

Kolmivaiheinen KIIS-sarja tarjoaa optimaalisesti suunnitellun tehokkaan uuden sukupolven kolmivaihemoottorin. Vaihteiden kestoon ja elinikään on kiinnitetty erityistä huomiota ja tarjolla on suora- tai kulmavaihteet. Vaihde maksimoi moottorin suorituskyvyn. Kehyskoot 90 ja 110 mm.

Ominaisuudet:

 • Useita teholuokkia (W): 30, 60,200
 • Vaihteella tai ilman, myös jarru mahdollinen
 • Laaja nopeusalue taajuusmuuttajakäytöllä
 • Korkea hyötysuhde
 • Kolmivaiheinen 220/230 tai 380, 400, 415 VAC
AC-moottorit

World K -sarja

World K -sarjan 1- ja 3- vaiheiset moottorit ja vaihdemoottorit tarjoavat laajan valikoiman luotettavaa suorituskykyä. Teholuokat: 1 W-90 W, kattavat turvastandardit, RoSH yhteensopiva. Laaja jännitealue = yhteensopivuus maailmanlaajuisesti.

Ominaisuudet:

 • Induktio-, kääntävä-, jarru- tai vääntömoottori
 • Useita teholuokkia: 1-90 W
 • Vaihteella (suora/kulma) tai ilman
 • Hyvä hyötysuhde
 • Täyttää monet kansainväliset luokitukset
 • Maailmanlaajuisesti jänniteyhteensopiva
AC-moottorit DKM

DKM AC-Moottorit

DKM:n valikoimasta löytyy vakiomitoituksella olevia moottoreita teholuokassa 6 – 300 W. Vaihdemoottoriyhdistelmän valitseminen on helppoa valmistajan sivuilla, valinnan voi tehdä vaihe vaiheelta. Induktiomoottorin lisäksi vaihtoehtoja löytyy jarru-, nopeussäätö- ja vääntömoottoreista. Vaihteita löytyy suoralla akselilla tai kulmavaihteella. Käyttökohteita DKM:n moottoreille ovat mm. kuljettimet, tuotantokoneet ja materiaalinkäsittelylaitteet.

Ominaisuudet:

 • Kokoluokat 60 mm-104 mm
 • Teho vaihtoehdot 6 W-300 W
 • Saatavilla suorat- tai kulmavaihteet
 • Erikseen versiot suunnanvaihto- ja jarrumoottoreista
 • Nopeussäätimet
AC-moottorit WEG-moottori

WEG AC-moottorit 50-1 100 W

WEG eli Württembergische Elektromotoren GmbH valmistaa laadukkaat 1 vaihe moottorit ja 3 vaihe moottorit 1 kW teholuokkaan asti. Saatavilla myös suorat hammasvaihteet ja kulmavaihteet. Valikoimasta löytyy myös harjattomat moottorit ja DC-kestomagneettimoottorit. Tyypilliset sovellukset WEGin moottoreille ovat kuljettimet ja materiaalinkäsittelylaitteet.

Ominaisuudet:

 • Vääntömomentti vaihteellisella moottorilla: max. 120 Nm
 • Tehoalue: 50-1 100 W
 • 30 eri vaihteistovaihtoehtoa
 • 39 eri välityssuhdetta

Synkronimoottorit pyörivät tarkasti syöttövirran taajuuden tahdissa. Tämä tarkoittaa, että niiden roottorin pyörimisnopeus (RPM) on suoraan verrannollinen verkon taajuuteen ja pysyy muuttumattomana kuormituksesta riippumatta. Synkronimoottoreita käytetään sovelluksissa, joissa tarvitaan vakionopeutta ja ne voivat toimia sekä moottoreina että generaattoreina.

Asynkronimoottorit (oikosulkumoottori tai induktiomoottori) pyörivät nopeudella, joka on hieman eri kuin syöttövirran taajuuden mukainen nopeus. Niiden nopeus vaihtelee kuormituksen mukaan. Tämä johtuu niiden toimintaperiaatteesta, jossa roottorille indusoituu virta staattorin luoman magneettikentän kautta. Oikosulkumoottorit ovat yleisimmin käytettyjä AC-moottoreita, koska ne ovat yksinkertaisia, luotettavia ja edullisia valmistaa.

Nopeuden säätely voidaan toteuttaa useilla eri menetelmillä, riippuen moottorin tyypistä ja sovelluksen vaatimuksista. Tässä muutama yleisimmin käytetty menetelmä:

 • Taajuusmuuttajan avulla vaihtovirran taajuutta syöttövirrassa voidaan muuttaa, mikä puolestaan mahdollistaa moottorin nopeuden säätelyn. Taajuusmuuttajat ovat erittäin tehokkaita ja tarjoavat tarkan nopeudensäädön sekä synkroni- että asynkronimoottoreille.
 • Induktiomoottorien tapauksessa nopeutta voidaan säätää liukurengasroottorin ja ulkoisten vastusten avulla. Muuttamalla roottorin kiertokenttään kytkettyjen vastusten arvoa voidaan moottorin liukumaa ja siten sen nopeutta säätää.
 • Joissakin AC-moottoreissa, erityisesti synkronimoottoreissa, nopeutta voidaan säätää muuttamalla moottorin napaisuutta. Tämä menetelmä ei ole kuitenkaan yhtä yleinen tai joustava kuin taajuusmuuttajan käyttö.
 • Nopeutta voidaan säätää myös muuttamalla sen staattorin käämeihin syötettävän jännitteen suuruutta, mutta tämä menetelmä voi vaikuttaa moottorin vääntömomenttiin ja tehokkuuteen. Tämä menetelmä on yleisempi pienitehoisissa sovelluksissa.

Moottorin tehokkuuteen vaikuttavat rakenteelliset seikat, kuten materiaalien laatu, roottorin ja staattorin optimoitu suunnittelu sekä ilmavälin minimointi. Tehokkuuteen vaikuttavat myös sähköiset tekijät, kuten jännitteen ja taajuuden vastaavuus, sekä käyttöolosuhteet, kuten kuormitus ja ympäristön lämpötila. Säännöllinen huolto ja soveltuvat nopeudensäätömenetelmät, kuten taajuusmuuttajien käyttö, ovat avainasemassa moottorin energiatehokkuuden maksimoimisessa.

AC-moottorin kunnossapitoon kuuluu säännölliset visuaaliset tarkastukset, pölyn ja lian poisto, laakereiden voitelu valmistajan ohjeiden mukaan, sekä värinän ja melun seuranta. Tärkeää on myös sähköisten komponenttien, kuten käämien ja kontaktorien, toiminnan tarkistus. Termografinen tarkastus auttaa havaitsemaan ylikuumenemista. Huoltotoimenpiteet, huomiot ja korjaukset tulee kirjata ylös, mikä auttaa tunnistamaan toistuvia ongelmia ja seuramaan moottorin kuntoa. Ennakoiva kunnossapito varmistaa moottorin tehokkuuden ja pidentää sen käyttöikää.

Kaipaatko apua AC-moottoreiden valintaan? Asiantuntijamme auttavat!

Movetec Vesa Seiriö

Vesa Seiriö

Kimmo Martti

Ota yhteyttä asiantunti­jaamme