Baumer laajentaa tarjontaansa Movetecilla

– vastaa tuotantoprosessien seurattavuuden kysyntään

Sveitsiläinen automaatiotalo Baumer suoraviivaistaa tuotteidensa myyntiä ja toimituksia Suomeen. Yhtiön koko tuotevalikoima ja niiden tekninen tuki on nyt saatavilla Movetecilta.

Viimeisimpänä Movetecin tarjontaan on liitetty Baumerin prosessianturien valikoima eli muun muassa paine-, pinta-, virtaus- ja lämpötila-anturit.

Jo aikaisemmin Movetec on edustanut Baumerin kappaletavara- ja koneautomaatioon liittyviä tuotteita sekä konenäkötuotteita.

Markkinoiden ylintä luokkaa

Tuotepäällikkö Mika Laineen mukaan koko toimitusketju valmistajalta loppukäyttäjälle samalla selkeytyy, kun Movetec asioi suoraan Baumerin kanssa. Laineen vastuulla ovat Movetecin anturit ja mittalaitteet. Suuri osa Baumerin tuotteista kuuluu näihin ryhmiin.

“Baumer kehittää ja valmistaa teknologiaansa pääasiassa Sveitsissä, Saksassa, Tanskassa, Ranskassa ja Italiassa, ja se kuuluu selvästi markkinoiden ylimpään luokkaan laadun ja ominaisuuksien puolesta, mikä sopii Suomen markkinoille ja Movetecille oikein hyvin”, hän sanoo.

Turvallisuus on must

“Teollisuudessa valmistajan vastuu tuotteiden ja tuotantoprosessien turvallisuudesta ja ympäristövaikutuksista kiristyy. Energian ja raaka-aineiden käytön tehokkuutta halutaan jatkuvasti seurata ja parantaa samoin kuin tuotantoon tarvittavien kemikaalien käyttöä”, Mika sanoo.

Siksi tuotantoprosessien valvonnassa ja ohjaamisessa käytettäviin antureihinkin kohdistuvat vaatimukset kiristyvät. Niiltä edellytetään luotettavuutta, kestävyyttä ja tiedonsiirtokykyä. “Tuotteiden ja tuotantoprosessien turvallisuudesta on tullut iso kysymys muuallakin kuin elintarviketeollisuudessa. Seurannalla luodaan edellytyksiä sekä tuotteen että prosessin turvallisuuden ja tehokkuuden kehittämiseen. Tuotannon seurantaan ja valvontaan yleensä tarvitaan erittäin korkeatasoista tuotantoprosessin anturointia.”