Mitä tuleman pitää

Maailma on sellaisella mallilla, että kukaan ei tiedä, mitä tuleman pitää. Mitä tekee Kiina ja mitä tekee Venäjä? Mitä tapahtuu Lähi-idässä, Kaukasiassa, Kaspianmeren takaisissa Keski-Aasian Staneissa tai Pohjois-Afrikassa. Kaikkea saa arvailla, mutta kovin vähän voi tietää.

Monet tieteilijät sanovat, että paras selviytymisstrategia epävarmassa ja muuttuvassa tilanteessa on notkeuden ja muuttumiskyvyn kehittäminen. Näin varmasti on, mutta haittaa ei ole siitäkään, että perehtyy erilaisiin mahdollisiin kehityskulkuihin ja miettii niiden seurauksia ja hyviä tapoja varautua jo ennen kuin p***a osuu tuulettimeen.

Tähän on kokonaan oma tieteenalansa: tulevaisuudentutkimus. Se tarjoaa työkaluja vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamiseen, muutoksen ymmärtämiseen ja kehityksen suuntaamiseen.

Skenaariotyö on julkisen vallan, toimialajärjestöjen ja suuryritysten työkalu mahdollisten kehityskulkujen hahmottamiseen. Monessa tapauksessa yksittäinen teknologiayritys ei saa sillä aikaan muuta kuin hämmennystä. Hyvin tehtynä ja viisaasti avustettuna työ kuitenkin avaa näkymiä yrityspäättäjillekin. 

Teknologiateollisuus ry oli mukana Nordic West Officen Globaalit skenaariot -hankkeessa kuluneen vuoden aikana, ja työn pohjalta valmistui skenaarioanalyysi Teknologiateollisuuden ja yritysten käyttöön.

Skenaariotyö saa joskus vastaansa kielteisiä asenteita, koska se ei anna selviä vastauksia. Ei annakaan, mutta mahdollisten vaihtoehtojen esittäminenkin on paljon parempi kuin täydellisessä sumussa kulkeminen tai tuudittautuminen ajatukseen, että kaikki kyllä sujuu kuin ennenkin.

Taitavasti tehty skenaariotyö auttaa yrityksiä tunnistamaan riskejä, joita toimintaympäristön muutokset synnyttävät. Tunnistamisen seurauksena yrityksen johto voi ainakin arvioida pitääkö näihin riskeihin varautua vai riittääkö niiden tunnistaminen ja seuraaminen. 

Toinen skenaariotyötä kohden esitetty kritiikki väittää, että tulevaisuus esitetään usein kovin synkkänä. Tällekin väitteelle on perustansa. 

Toisaalta skenaariotyö ehkä auttaa yritystä suuntaamaan innovointiaan ja kehityspanoksiaan kohti uusia mahdollisuuksia ja markkinoita. Muodostamalla käsityksen – epätarkankin – tulevasta maailmasta, yritys voi luoda itselleen uutta kilpailuetua. Tulevien asiakastarpeiden ymmärtäminen auttaa yritystä kehittämään haluttavia tuotteita ja palveluita ja rakentamaan entistä toimivampaa kumppaniverkostoa.