Covid toi liikkeenohjaukseen hyvää ja huonoa

Covid menetti paikkansa maailman ykkösuutisaiheena vähän yli puoli vuotta sitten, kun Venäjä alkoi koota joukkojaan Ukrainan rajoille. Viruksen kulku maailmalla, rokotukset ja rajoitukset eivät saa enää tilaa uutisvirrassa läheskään niin paljoa kuin aikaisemmin.

Pandemia ei kuitenkaan ole hävinnyt mihinkään, ja maailmalta lähetetään edelleen uutiskuvia, joissa silmäätekevillä, ja erityisesti heidän ympärillään pyörivillä avustajilla on maskit kasvoillaan.

Suomessa maskeja ei enää juuri näe. Täällä koronaviruksesta on tullut osa arkea, ja sen kanssa on opittu elämään. Keskustelu käy mieluummin siirtymisessä etätyöstä enemmän ja enemmän työpaikoille, työtovereiden pariin.

Joka tapauksessa virus ehti näinä kymmeninä kuukausina, joina se piti ykkösuutisen sijaa, muuttaa elinkeinoelämän toimintatapoja ja jopa markkinoita. Muutoksia nähdään sekä kulutustavaroiden että teollisuuden käyttämien komponenttien ja investointitavaroiden markkinoilla.

Yhdysvaltalainen markkina-analyysiyhtiö Interact Analysis on tutkinut pandemian vaikutusta liikkeenohjaustekniikan markkinoihin.

Plussaa ja miinusta

Interactin mukaan pandemialla oli ja on edelleen sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia liikkeenohjausmarkkinoihin. Yhtiö arvioi, että pandemia loi merkittävää kysyntää automaatiolle, mikä paransi merkittävästi valmistavan teollisuuden näkymiä. Toisaalta toimitusketjut olivat ongelmissa. Työpaikkoja suljettiin ja kanssakäymiselle asetettiin rajoituksia, mikä esti liikeohjausmarkkinoiden lyhyen aikavälin kasvua. 

Interactin mukaan lähivuosien kasvuun vaikuttaa se, että toimittajat joutuivat kysyntään vastaamiseksi keskittymään tuotantoon T&K:n sijaan. 

Työvoimapula lisäsi kysyntää ja esti sen tyydyttämisen

Työvoimapula on ollut kaksiteräinen miekka liikkeenohjaustekniikan toimittajille. Se loi tarpeen automaatiotuotteille, mutta vaikeutti kysynnän tyydyttämistä ammattitaitoisen henkilöstön puutteen vuoksi.

Servomoottorien, käyttöjen ja ohjaimien globaalit markkinat kasvoivat 21,6 prosenttia vuonna 2021 ja kasvavat vielä 9,1 prosenttia tänä vuonna. Kasvu jatkuu vuoteen 2026 asti, mutta hitaammin, keskimäärin 5,5 prosenttia vuodessa.

Toimittajat ovat nostaneet hintojaan vastauksena raaka-ainekustannuksien nousuun ja erityisesti puolijohteiden hankinnan vaikeuksiin.

Keskimääräiset myyntihinnat nousivat kuusi prosenttia Euroopassa, seitsemän Amerikassa ja 4,6 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueella vuonna 2021. Interact odottaa hintojen nousun jatkuvan koko vuoden 2022 ajan.

Interact Analysis -liikeohjausraportti kattaa sekä yleisen liikkeenohjauksen (GMC) että numeeriset ohjaukset (CNC).