Hinta nousee, hinta laskee

Sähkön, polttoaineiden ja raaka-aineiden hinnat ovat huipussaan, ja energiasta on suorastaan pulaa. Poikkeuksellisen tilanteen syyt ovat hyvin tiedossa. Silti tilanne on hämmentävä, koska samalla puhutaan siitä, miten halpa uusiutuva sähkö muuttaa maailmaa, ja miten globalisaatio tehostaa maailmantaloutta.

Hintaralli näkyy melkein kaikkialla ja melkein kaikissa tuotteissa. Myös teknologiassa ja komponenteissa.

Pienjännitteisten vaihtovirtamoottoreiden hinta nousi keskimäärin 14 prosenttia viime vuonna. Moottorimyynnin arvo kasvoi yli viidesosalla, vaikka volyymikasvu oli vain 6,6 prosenttia.

Tänä vuonna hinnat nousevat 8,5 prosenttia lisää, arvioi yhdysvaltalainen markkina-analyysi yhtiö Interact Analysis. 

Kiina hallitsee raaka-aineita

Suurin hinnan nousu tapahtui viime vuonna Amerikassa ja Euroopassa. Nousun takana on monia tekijöitä, joista suurimmat – yllätys, yllätys –  ovat kallis energia ja globalisaatio. Globalisaatio tässä tarkoittaa Kiinan hallitsemaa raaka-aineiden tuotantoa. 

Kun Kiina päättää hillitä omaa energiankulutustaan, se rajoittaa teräksen ja metallien tuotantoaan ja asettaa vientitulleja. Näin kävi viime vuonna. 

Heinäkuun 2021 lopulla monien teräslajien, myös sähköterästen, sekä alumiinin ja kuparin hinnat nousivat jyrkästi ja näiden raaka-aineiden hankinnasta riippuvat teollisuudenalat kaikkialla saivat hintapaineita niskaansa. Muiden mukana moottoritoimittajat joutuivat nostamaan hintoja. Sen jälkeen tulleja on poistettu ja teräksen hinnat ovat laskeneet  mutta se maksaa edelleen enemmän kuin vuonna 2020.

Parempi maksaa enemmän

Osa tälle vuodelle odotettavista hintojen korotuksista johtuu Interact Analysis -yhtiön ennusteessa viime vuoden hintapiikistä. Toinen tekijä nousussa on teräksen hintaan odotettava uusi nousu. Energianmarkkinan ja kansainvälisen raaka-ainekaupan tilanne ei yhtiön mukaan näytä juuri viime vuotta seesteisemmältä, vaikka Yhdysvalloissa valta vaihtuikin.

Kolmas tekijä on kehittyneiden teollisuusmaiden pyrkimys energiatehokkuuden nostamiseen. Toistaiseksi huippukorkean hyötysuhteen IE4- ja IE5-moottoreita on myyty noin prosentti pienjännitemoottoreiden kokonaismyynnistä. Näiden koneiden myynnille odotetaan kuitenkin merkittävää kasvua, kun Euroopan unionissa ja muuallakin tulee voimaan yhä kireämpiä vaatimuksia sähkömoottoreiden hyötysuhteelle.