Keyence CL-3000 -mittalaitteisto: Uudet mittauspäät tyhjiöön, tarkkuusmittauksiin, sekä ATEX-tiloihin!

  • Entistä suurempi mittausalue
  • Mittauspäät tyhjiöön ja korkean lämpötilan tiloihin
  • Tarkkuusmittauspää kaksipuoleiseen paksuuden mittaukseen
  • Tarkkuusmittauspää räjähdysherkille alueille

 

KEYENCE CL-3000 on konfokaalinen mittalaite, joka hyödyntää mittaustekniikkaa, jossa etäisyyden mittaaminen perustuu kohteen heijastamaan valon spektriin. Tämä innovatiivinen menetelmä mahdollistaa erittäin tarkan mittaustuloksen niin kiinteissä pinnoissa kuin läpinäkyvissä materiaaleissa, jopa silloin kun mittauskulma vaihtelee suuresti.

Yhtenä sovellusesimerkkinä voidaan mainita CL-3000 tarjoavan kalvojen yksipuolisen paksuuden mittauksen, jossa voidaan ottaa huomioon eri materiaalien taitekertoimet. Yhdellä mittapäällä on mahdollista mitata jopa kolmen kerroksen paksuus.

 

Suurempi mittausalue

Sarjan uudet mittauspäät, CL-L150 ja CL-P150, kaksinkertaistavat mittausetäisyyden. Aikaisemmin käytössä olleet mittauspäät pystyivät mittaamaan etäisyyksiä 5,5 mm ja 80 mm välillä, mutta nämä uudet päät laajentavat mittaustoiminnon kattamaan huomattavasti laajemman alueen, 115 mm:stä jopa 185 mm:iin.

Mittaus tyhjiössä ja korkeissa lämpötiloissa

CL-V020 ja CL-V050 mittauspäät on suunniteltu käyttölämpötilavälille -20°C …+200°C. Nämä mittauspäät soveltuvat tyhjiössä tapahtuvaan mittaukseen, jopa alhaisessa paineessa, kuten 10^(-6) Pa. Mittausalueet ovat väliltä 18,7 mm – 21,3 mm ja 46 mm – 54 mm.

Tarkkuusmittaus ja räjähdysherkät alueet

Mittauspäiden CL-S015 ja CL-S015EX mittausalue on 14 mm – 16 mm. CL-S015 on erityisesti suunniteltu kahdella mittapäällä toteutettaviin paksuusmittauksiin. Mittapäiden tarkka kohdistaminen tapahtuu erityisten säätöalustojen ja PC-ohjelman avulla.

CL-S015ex on kehitetty erityisesti räjähdysherkille alueille (ATEX Zone 0) tarjoten turvallisen ja luotettavan mittausratkaisun haastaviin ympäristöihin.

 

Lisätarvikkeet

Keyence CL-3000 -sarjan mittauspäille on saatavilla lisävarusteina erillisiä kääntöpäitä. Nämä kääntöpäät mahdollistavat mittauksen suunnan kääntämisen 90 asteen kulmassa, joka taas mahdollistaa mittauksen ahtaammissa tiloissa.

Lisäksi valikoimaan kuuluu läpivientiratkaisu CL-V ja CL-S mittauspäiden kaapeleille.

Kahdella mittauspäällä tehtäviä paksuusmittauksia varten on saatavilla säätöjalustoja, joiden avulla vastakkaiset mittauspäät voidaan kohdistaa tarkasti PC-ohjelman avulla.

Kaipaatko apua konenäköjärjestelmän valintaan? Asiantuntijamme auttavat!

Mika Laine

Joonas Vaartio Tuotepäällikkö, Servot ja Robotiikka

Ilkka Nenämaa

Movetec Pete Helminen

Pete Helminen