Nyt on rohkeiden aika

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa vaikeuttaa kaupan ja teollisuuden yritysten toimintaa Suomessakin. Suurella määrällä yrityksiä kannattavuus heikkenee, riskit kasvavat ja investointeja lykätään. 

Poikkeuksellinen tilanne – jälleen kerran – saattaa olla rohkeille ja vahvoille yrityksille poikkeuksellinen tilaisuus.

Teknologiateollisuus ry. tiedusteli jäseniltään sodan vaikutuksia vientiyritysten liiketoimintaan. Kyselyyn vastasi 580 teknologiayrityksen toimitusjohtajaa.

Peräti 85 prosenttia teknologiateollisuuden teollisten toimialojen yrityksistä ilmoittaa, että materiaalien ja raaka-aineiden saatavuus on heikentynyt sodan alkamisen jälkeen. Yritykset arvioivat tilanteen heikentyvän edelleen lähikuukausina. Erilaiset tuotantohäiriöt ovat todennäköisiä vuoden edetessä.

Yli puolet yrityksistä arvioi kannattavuutensa heikentyvän verrattuna viime vuoteen.

Murroskausi avaa mahdollisuuksia

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 20 prosenttia on laittanut investointisuunnitelmia jäihin, ja viisi prosenttia yrityksistä on perunut investointeja kokonaan.

Teknologiateollisuuden mukaan yritysten väliset erot ovat tällä hetkellä valtavia. Osa yrityksistä tekee erinomaista tulosta, ja osa kamppailee kannattavuutensa kanssa. Epävarmuus taloudessa on erittäin suurta.

Ne teknologiayritykset, jotka tässä tilanteessa pystyvät investoimaan tuotantokoneisiinsa, tuotekehitykseen sekä hankintaketjuihin ja niiden logistiikkaan voivat parantaa asemiaan olennaisesti.

Ei ole kohtuutonta odottaa, että myös julkinen valta nyt on erityisen myötämielinen yritysten investointihankkeille sekä niin viennin kuin tuonninkin kehittämiselle.

Investoinnit on saatava liikkeelle

Suomalaisten yritysten investointiaste on laahaa muita Pohjoismaita perässä. Investointeja kyllä tehdään, mutta yritysten osuus investoinneista on liian pieni. Julkisetkin investoinnit ovat elintärkeitä, mutta hyvinvoinnin kasvu seuraa yrityssektorin aktiivisuudesta.

Sodasta johtuva epävarmuus vaikuttaa kansainvälisessä kaupassa, niin raaka-aine- kuin rahoitusmarkkinoillakin. Venäjän hyökkäykseen reagoitiin voimakkaasti, mutta esimerkiksi rahoitusmarkkinat palautuivat varsin pian lähes entiselleen. Venäjä ei kuitenkaan ole niin suuri talous, että kaikki menisi raiteiltaan vuosikausiksi, vaikka se eristettäisiin täysin, niin kuin näyttää käyvän.

Uhkat taloudessa ovat todellisia, mutta investointeja tehdessä katseen pitäisi olla monen vuoden päässä tulevaisuudessa, ja tulevaisuus kuitenkin näyttää valoisalta, kunhan Venäjälle näytetään paikkansa.

Siinä tilanteessa ne yritykset, jotka nyt investoivat ja kehittävät verkostojaan ovat paremmassa tilanteessa kuin ne, jotka vain pelkäävät.