Robotilta odotetaan enemmän

Teollisuusautomaation hinta nousee. Se tarkoittaa, että myös automaatiosta saatavan hyödyn pitää nousta.

Teollisuusrobottien hinnat nousivat viime vuoden aikana ensimmäistä kertaa vuosiin. Tutkimusyhtiö Interactin mukaan keskimääräiset myyntihinnat nousivat noin 7 prosentilla. Nousu johtui suurelta osin tarjonnan ja kysynnän epätasapainosta, Interact sanoo. 

Toimitusvaikeuksien takaa löytyy jo vuosia jatkuneet materiaalien ja komponenttien toimitusketjuongelmat, joiden ei uskota täysin ratkeavan tänä vuonnakaan. Pula on johtanut komponenttien ja raaka-aineiden hintojen nousuun ja sitä myötä lopputuotteiden, teollisuusrobottien, kallistumiseen.

Robotit eivät ole ollenkaan ainoa tuoteryhmä, joka painii hintapaineidensa kanssa. Sama ongelma on metallin- ja puuntyöstökoneilla, kappaleenkäsittelylaitteilla ja työkoneillakin, jotka käyttävät samanlaisia komponentteja kuin robotit.

Nousseista hinnoista huolimatta teollisuusrobottien kysyntä kasvoi viime vuonna aika mukavasti eli noin kahdeksan prosenttia. Odotus robotti-investointien ja yleensäkin automaatioinvestointien kannattavuudesta on melko myönteinen, jos pitkäaikaisen hintakehityksen kääntyminen ei kovasti iske kysyntään.

Jatkossa investoinneilta odotettaneen kuitenkin vielä suurempaa tehokkuuden ja laadun nousua, jos hintakäyrä edelleen näyttää ylöspäin. Miten robottiteollisuus ja järjestelmien rakentajat pystyvät tähän vastaamaan?

Parhaalla näköalapaikalla tässä asiassa on kansainvälinen robotiikka-alan järjestö IFR (The International Federation of Robotics).

Se on tiivistänyt alan suunnan viiteen kohtaan, jotka kertovat minkälaisten asioiden kanssa valmistajat askaroivat. Samalla luettelo tulee valaisseeksi yleisemmin teollisuuden haasteita tässä maailmanajassa.

Listan kärjessä on Energiatehokkuus. Energiansäästöteknologialla varustettu teollisuusrobotti pystyy muuttamaan liike-energiaa takaisin sähköksi ja syöttämään sen sähköverkkoon, mikä vähentää merkittävästi robotin käyttämää energiaa. Toinen ominaisuus on älykäs virransäästötila, joka ohjaa robotin energiansyöttöä tarpeen mukaan koko työpäivän ajan. 

Energian kulutus on yrityksille tärkeä kustannustekijä. Robotiikan on kannettava kortensa kekoon käyttämällä itse vähemmän energiaa ja mahdollistamalla energiaa säästäviä tapoja järjestää tuotanto.

Robotiikan käyttöönotto jo itsessään auttaa vähentämään tuotannon energiankulutusta, koska ne työskentelevät nopeasti ja virheettömästi. Perinteisiin tuotantotapoihin verrattuna säästöjä voidaan saavuttaa myös säätämällä lämmitystä ja valaistusta selvästi alle työntekijöiden mukavuustason. 

Toisella sijalla IFR:n listauksessa on Toimitusketjujen lyhentäminen.

Keskustelu toimitusketjujen lyhentämisestä ei ole pelkästään Kiina-politiikkaa, sillä on painavat tekniset ja taloudelliset perusteet. 

Hyvä esimerkki on sähköautojen akkujen valmistus. Robottiteollisuus kehittää kuumeisesti akkujen massatuotannossa tarvittavia koneita, koska autotehtaat haluavat lähellä tuotettuja akkuja. Lisäkannuste akkutuotannon robotisoinnille on se, että useat logistiikkayritykset kieltäytyvät turvallisuussyistä kuljettamasta akkuja .

Toinen suuntaus on mikrosirutuotannon siirtäminen takaisin Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan. Robotit ovat tärkeässä roolissa sirujen valmistuksessa, sillä äärimmäinen tarkkuus on niiden leipälaji. 

Kolmas kehityksen painopiste on Käytön helppous.

Alan visiossa robotin ohjelmointiin ja käyttöönottoon ei tarvita  robotiikan asiantuntijaa. Tarve toimia mahdollisimman kevyellä valmistajan ja myyjän tuellakorostui  koronapandemiassa, kun tuotantolaitoksista yritysten tarkimmin ulkopuolisilta suljettuja alueita.

Ratkaisuja ovat esimerkiksi tarttujan, antureiden tai ohjaimien käsittelemiseen tarkoitetut esikonfiguroidut ohjelmistot. Tällaisia robotteja voitaisiin myydä jopa verkkokauppojen kautta ja eri sovellusten ohjelmarutiineja voisi ladata sovelluskaupasta.

Neljäs tehokkuuden parantaja on tietysti Tekoäly (AI). Tekoälyllä (AI) on suuria mahdollisuuksia robotiikassa.  Pääasiassa sillä halutaan sopeutua muutoksiin toimintaympäristössä. 

Oppivista järjestelmistä on hyötyä yrityksissä, jotka käsittelevät usein vaihtuvia tuotteita. Mitä arvaamattomuutta esiintyy, sitä todennäköisemmin tekoälyalgoritmit löytävät tuotantoon kustannustehokkaan ja nopean ratkaisun. Tekoäly on hyödyllinen myös ympäristöissä, joissa mobiilirobottien on tunnistettava kohtaamansa esineet ja ihmiset.

Listan viides, mutta  ei vähäisin on Teollisuusrobotin toinen elämä.

Koska teollisuusrobotin käyttöikä on pitkä, monet sen komponentit vanhentuvat. Teknisten osien päivittäminen uusilla on loistava tilaisuus antaa vanhoille roboteille ”toinen elämä”. Suurilla valmistajilla, on tähän erikoistuneita teknologiakeskuksia, joissa käytettyjä laitteita kunnostetaan ja päivitetään tehokkaasti. Tämä säästää myös kustannuksia ja resursseja. Pitkäjänteinen tuotantohyödykkeiden ylläpito on tärkeä osa kiertotaloutta.