Miten suuret sähkön varastointijärjestelmät pidetään tasapainossa?

Viime vuosina suuret sähkönvarastointijärjestelmät ovat nousseet ratkaisevaan rooliin energiamurroksessa. Energia vaikuttaa asiaan perehtymättömän kuluttajan silmiin simppeliltä tuotteelta, mutta simppelin tuotteen takana pyörii uskomattoman monimutkainen järjestelmä. Järjestelmälle on tärkeää löytää tasapaino kolmella osa-alueella: akkukennoissa, BESS-varastointilaitoksessa ja sähköverkossa. Nämä kolme osa-aluetta ovat BESS:in kolme tukipilaria ja tasapaino niiden sisällä on tärkeää sähkön turvalliselle säilytykselle ja siirrolle.

 

  1. Tasapaino akkukennoissa

BESS kerää tietoa virrasta, varauksesta ja lämpötilasta akkukennoissa, jotka voivat olla asennettuja moduuleina tai räkkiin. Akkukennojen tasapainottaminen, pitäen sisällään myös varausten uudelleen jakamisen akkukennojen kesken, sekä lataus- ja purkutilanteissa lämpötilan odottamattomien muutosten hallinta, takaavat varastolaitoksen laadun ja tehokkuuden.

 

  1. Tasapaino BESS-varastointilaitoksessa

BESS auttaa kaikkia energian varastointijärjestelmän kaappeja toimimaan saumattomasti. BESS pitää sisällään PCS (Personal Communications Services), ympäristönseurannan lisäjärjestelmät, varavirrat ja pääsyoikeudet. On tärkeää valvoa BESS-laitoksen lämpötilaa, ilmastointia ja tulvaa, tulipalojen riskien vuoksi. Mahdolliset ongelmat voidaan ratkaista etävalvonnan ja hallinnan avulla.

 

  1. Tasapaino sähköverkossa

BESS tasapainottaa energiavirrat tuotannon, siirron, jakelun ja käytön välillä. Kun tuotantoa on kysyntää enemmän, voidaan ylimääräinen virta varastoida. Kun taas sähkön kysyntä on korkea, varastointijärjestelmä voi nopeasti tarjota virtaa pitääkseen verkon stabiilina. Tästä esimerkkinä vuonna 2017 Etelä-Australiassa Teslan energianvarastointilaitos ehkäisi suuret sähkökatkot tasapainottamalla verkon millisekunneissa.

 

Sähkönkulutuksen aallon pohjien ja huippujen alla on reaaliaikaisen tiedon virta. Tämä tieto, jota prosessoidaan jatkuvasti ja tarkasti, auttaa pitämään yllä energian tasapainoa. Tämän tärkeän tiedon hankkiminen on kuitenkin vaikeaa eri toimittajien ja antureiden käyttämien erilaisten viestintäprotokollien, arvaamattomien sääolosuhteiden ja ankarien ympäristöjen aiheuttamien epävakaan tiedonsiirron sekä turvallisuushuolien vuoksi.

 

BESS-alan kehitys on selvästi vielä nuori ja täynnä haasteita. Kuitenkin jatkuvan teknologisen innovaation ansiosta ala pysyy elinvoimaisena ja vie sitä eteenpäin.

Kaipaatko apua BESS:in kanssa? Asiantuntijamme auttavat!

Antti Laukkanen

Felix Rydman

Markku Seppälä