Etäratkaisut

Moxan etäyhteydellä muodostat etäyhteyden helposti, nopeasti ja turvallisesti. Etäyhteys ohjelmoitaviin logiikoihin, HMI:hin ja automaatioverkkoihin vähentää käyntejä paikan päällä, parantaa palveluita ja tehostaa toimintakykyä samalla, kun aikaa ja rahaa säästyy. Moxan Remote Control Connect (MRC) -ratkaisu ja MRC Quick Link -ratkaisu vievät etäyhteyden turvallisuuden, käyttökokemuksen ja joustavuuden uuteen ulottuvuuteen.

MRC-etäkäyttöratkaisu

Suojattu MRC-etäkäyttöratkaisu tarjoaa vahvan tiedon salauksen ja turvallisen tunneloinnin paikallisten- ja etäjärjestelmien välillä. Monimutkaisia VPN-/palomuurimäärityksiä ei tarvita, mikä mahdollistaa etäyhteyksien lisäämisen varmemmin ja joustavammin.

Jotta pääset alkuun mahdollisimman nopeasti, voit käyttää Moxan ilmaista ja käyttövalmista MRC Quick Link -palvelua seuraavin ehdoin:

  • 5 vuoden vapaa pääsy MRC-palvelimelle
  • 5 samanaikaista online-nodea
  • 5 Gt dataa kuukaudessa

Ominaisuudet:

  • Helppo käyttöönotto
  • Parannettu turvallisuus
  • Joustava yhdisteltävyys

Mitä etäyhteys tarkoittaa?

Etäyhteys tarkoittaa kykyä muodostaa yhteys ja suorittaa työskentelyä tietoverkon välityksellä, ilman tarvetta olla fyysisesti samassa paikassa. Se mahdollistaa pääsyn tietokoneisiin, verkkopalveluihin ja tietoihin riippumatta siitä, missä käyttäjä fyysisesti sijaitsee. Etäyhteydet toteutuvat yleisesti internetin välityksellä, hyödyntäen erilaisia tekniikoita, kuten VPN etäyhteys, laajakaistaverkkoja, langattomia verkkoja tai satelliittiyhteyksiä.

Tämä lähestymistapa tarjoaa joustavuutta työnteossa, mahdollistaa etätyön ja parantaa tietojen ja palveluiden saavutettavuutta. Suojattu yhteys on erityisen merkittävä tilanteissa, joissa fyysinen läsnäolo ei ole mahdollista tai tehokasta, kuten poikkeustilanteissa, matkustusrajoitusten aikana tai hajautetussa työympäristössä.

Miten huolehtia etäyhteyden turvallisuudesta?

Etäyhteyden turvallisuuden varmistamiseksi on tärkeää toteuttaa useita tietoturvakäytäntöjä. Käytä VPN-yhteyttä joka suojaa tiedonsiirron ulkopuolisilta tarkkailijoilta. Käytä monivaiheista tunnistautumista vahvistamaan käyttäjän henkilöllisyys. Pidä kaikki ohjelmistot, kuten VPN-sovellukset ja käyttöjärjestelmät, ajan tasalla päivittämällä ne säännöllisesti tietoturvaparannusten varmistamiseksi.

Tarjoa käyttäjille selkeät tietoturvaohjeet ja järjestä koulutuksia turvallisen etätyön käytäntöjen noudattamiseksi. Määritä käyttäjille tarvittavat oikeudet ja rajoita tarpeettomia pääsyoikeuksia vähentääksesi mahdollisia riskejä. Asenna ja ylläpidä tehokasta virustorjunta- ja haittaohjelmansuojaa estämään mahdolliset uhkat.

Mitä ottaa huomioon teollisuuden etäyhteysratkaisuissa?

Teollisuuden etäyhteyksien suunnittelussa on otettava huomioon monia erityispiirteitä. Tärkeää on noudattaa teollisuuden standardeja, kuten IEC 62443-tietoturvastandardeja, ja tukea teollisia protokollia ja kommunikaatiostandardeja. Turvallisuuden takaamiseksi käytä vahvaa tietoturvasuojaa, kuten VPN-yhteyksiä, ja kiinnitä erityistä huomiota fyysiseen turvallisuuteen.

Varautuminen mahdollisiin katkoihin on keskeistä, joten suunnittele järjestelmä resilientiksi ja sisällytä redundanssiratkaisuja. Hallitse tarkasti käyttöoikeuksia, jotta vain tarvittavat henkilöt pääsevät yhteyksiin. Mahdollista etädiagnostiikka huolto- ja vianetsintätilanteisiin. Jos etäyhteydet liittyvät teollisen internetin laitteisiin, varmista näiden laitteiden asianmukainen tietoturva.

Huomioi järjestelmän häiriönsietokyky ja varmista, että se voi toimia myös epästabiileissa teollisuusverkko-olosuhteissa. Seuraa ja tallenna lokitietoja yhteyksistä ja suorita säännöllisiä auditointeja tietoturvatasojen tarkastamiseksi. Näiden näkökohtien huomioiminen varmistaa turvalliset ja luotettavat etäyhteydet teollisuusympäristöissä.

Kaipaatko apua teollisuuden etäratkaisuihin? Asianatuntijamme auttavat!

Antti Laukkanen

Markku Seppälä

Ota yhteyttä asiantunti­jaamme