Movetecin uusi sahalinja puolittaa lineaarijohteiden katkaisun läpimenoajan

Movetec hankki uuden automatisoidun sahalinjan vastaamaan johdekiskojen katkaisupalvelun kasvaneeseen kysyntään.

Uusi Casalin 353HT -sahalinja mahdollistaa johdekiskojen ja akseleiden entistä tehokkaamman katkaisun. Aiempaan sahalinjaan nähden uusi sahalinja on monin tavoin kehittyneempi, tarkempi ja nopeampi.

Tuotantopäällikkömme Tony Alhonoja vastasi kysymyksiimme uuden sahalinjan toiminnoista.

Mitä hyötyä ja lisäarvoa uusi sahalinja tuo Movetecin asiakkaille?

Suurin hyöty asiakkaiden suuntaan on lyhyemmät toimitusajat, koska uusi sahalinja on niin paljon tuotantotehokkaampi. Kun ennen päivässä tehtiin noin sata katkaisua, uudella sahalinjalla katkaistaan jo noin 200 johdetta päivässä. Uusi sahalinja sisältää tankomakasiinin, mikä mahdollistaa isompien sarjojen nopeamman läpimenon.

Uusi automatisoitu sahalinja johdekiskojen katkaisuun.

Tony Alhonoja työn äärellä.

Mitä muita hyötyjä uusi sahalinja tuo?

Vanha sahalinja jäi vielä hyötykäyttöön, eli nyt meillä on käytettävissä kolme sahalinjaa kahden sijaan, mikä tehostaa tuotantoa entisestään.

Uuden linjan tankomakasiinille voidaan latoa monta johdetta rinnakkain, eikä uusia kiskoja tarvitse koko ajan ladata linjalle. Näin ollen tuotanto on automatisoidumpaa ja työntekijä voi siirtyä suoraan viimeistelyyn ja pakkaamiseen. Tämä tukee työntekijöiden ergonomiaa ja jättää tilaa myös muulle työlle.

Uusi älykäs sahalinja optimoi materiaalinkäytön, eli hukkamateriaalia tulee huomattavasti vähemmän, mikä pienentää tuotantomme hiilijalanjälkeä, ja näin ollen säästää myös ympäristöä.

Suurin hyöty asiakkaiden suuntaan on lyhyemmät toimitusajat, koska uusi sahalinja on niin paljon tuotantotehokkaampi. – Tuotantopäällikkö Tony Alhonoja