Käytämme sivustolla evästeitä parantaaksemme käyttökokemustasi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Movetec Oy | Suokalliontie 9 | 01740, Vantaa | Puh: 09 525 9230 | Asiakaspalvelu: info@movetec.fi | Tilaukset: orders@movetec.fi | Y-tunnus: 0705113-4
 

Miten hyvin lopputuotteesi kestää tärinää?

Tiedätkö, miten valmistamienne tuotteiden kesto tai toiminta muuttuu tärinän vaikutuksesta, tai miten tuotteenne kestävät kuljetusta ja normaaleja käyttöolosuhteita? Miten tiedät, onko prototyyppinne riittävän hyvä valmistuksen aloittamiseksi? Muun muassa näihin kysymyksiin voidaan saada vastauksia testaamalla laitteita laboratorio-olosuhteissa erilaisten kansainvälisesti tunnettujen testimenetelmien mukaisesti.

Tärinätestaus osana liiketoimintaa

Tärinätestaus on merkittävä osa olosuhdetestauksen tutkimusaluetta. Edustamme kansainvälisesti tunnustettua LDS:n täristinvalikoimaa, joka kuuluu nykyisin tanskalaisen Brüel & Kjær:in tuoteperheeseen. Tuotteiden luotettavuus on tärkeässä roolissa menestyvässä liiketoiminnassa, ja täristinjärjestelmän avulla voidaan tehdä useita erilaisia testejä jo tuotekehitysvaiheessa ja myöhemmin laadun tarkkailemiseksi vaikkapa pistokokein. Testaus antaa välitöntä palautetta tuotekehityksen tueksi ja mahdollistaa erilaisten versioiden nopean testaamisen, ja siten nopeuttaa tuotekehitysprosessia ja tuotteen julkaisua myyntiin. Voimme tehdä teille kartoituksen teille soveltuvasta täristinlaitteistosta, jolla pääsette itse tekemään ko. testejä omissa tiloissanne ja hankkimaan arvokasta tietoa omaan käyttöönne. Tiettyjen kv. testimenetelmien tekeminen ja tuotteiden vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen voi olla hyödyksi myös tuote-esitteiden yhteydessä, ja voi lisätä tuotteiden arvostusta markkinoilla.
 
 
Miten ja miksi testataan?
 
Tuotekehitystestaus: Prototyyppivaiheessa voidaan testata tuotetta sille määriteltyjen spesifikaatioiden saavuttamiseksi jo aikaisessa vaiheessa altistamalla se tyypilliselle käytössä esiintyvälle tärinärasitukselle. Nopea palaute tuotekehityksessä antaa mahdollisuuden havaittujen vikojen nopeaan korjaamiseen.
 
Tuotannon laadunvarmistus: Tärinätestauksella voidaan varmistaa tuotteen tasainen laatu tärinänsiedon suhteen tuotantoprosessin yhteydessä. Jokainen tuotantoerä voidaan testata ennalta määriteltyjen testivaatimusten mukaisesti.
 
Kuljetustestaus: Tärinätestauksella voidaan simuloida eri kuljetusmuotojen ja tavaran käsittelyvaiheiden olosuhteita, ja siten varmistaa, että lopputuote kestää ko. rasitukset. Samaa menetelmää voidaan käyttää myös kuljetuspakkausten optimointiin.
 
Luotettavauustestaus: Tuotteen toimintaa voidaan testata tietyn määräajan, ja samalla etsiä heikkouksia, jotka tulevat esiin pidemmän rasituksen seurauksena.
 
Tuotteen jatkokehittämiseen liittyvä testaus: Lisätestauksella pyritään kehittämään lopputuotetta yhä paremmaksi ja poistamaan harvinaisia vikaantumisia aiheuttavat ongelmakohdat ja/tai etsimään edullisempia tuoteratkaisuja.
 
Hyväksyntätestaus: Testauksella varmistetaan, että kaikki uudet tuotteet jo ennen tuotteen julkaisua myyntiin ovat läpikäyneet ja hyväksyttävästi läpäisseet ko. tuoteryhmälle asetetut vähimmäisvaatimukset.
 
Tärinätestauksen edut:
 
  • Testaaminen on mahdollista ilman ulkoisia häiriöitä; ympäristöolosuhteet vakioitu
  • Testauksella voidaan simuloida tuotteen oikeita käyttöolosuhteita ja varmistaa etukäteen, että lopputuotteella on edellytykset toimia luotettavasti
  • Testattavan tuotteen haitalliset ominaisuudet voidaan karsia pois jo hyvin aikaisessa vaiheessa tuotekehitysprosessia
  • Testaaminen voidaan toteuttaa myös omien vaatimusten mukaisesti
  • Luotettavuustestauksessa voidaan testaamiseen käytettävää aikaa kätevästi lyhentää kasvattamalla tärinän voimakkuutta
  • Laitteistolla voidaan toteuttaa toistettavasti ennalta määriteltyjä testimenetelmiä, jotka ovat vertailukelpoisia muiden yhteistyökumppanien testitulosten kanssa
  • Laitteistolla voidaan etsiä toiminnallisia raja-arvoja niille olosuhteille, joissa testattavan laitteen on mahdollista vielä toimia, tai missä vaurioita alkaa esiintymään
  • Eri testimenetelmillä voidaan havainnoida ja löytää mahdollisia ongelmakohtia, ja siten parantaa tuotteen ominaisuuksia
  • Tärinätestaus säästää rahaa ja vähentää reklamaatiokuluja

Lataa tästä katalogi (PDF).

Mikäli olet kiinnostunut tärinatestauslaitteiston hankkimisesta, ota yhteyttä asiantuntijaamme Markku Katajakoskeen.

bk

© Movetec 2019. All rights reserved. Site by Pelismo Oy / p+web®