Käytämme sivustolla evästeitä parantaaksemme käyttökokemustasi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Movetec Oy | Suokalliontie 9 | 01740, Vantaa | Puh: 09 525 9230 | Asiakaspalvelu: info@movetec.fi | Tilaukset: orders@movetec.fi | Y-tunnus: 0705113-4
Rakennustyömaan vuoksi vanha ajoreitti Turvalaaksonkujan kautta Vantaan toimistollemme on ajoittain estetty.  Uusi ajoreitti kulkee Katriinantien kautta --> Suokallionkuja --> Suokalliontie.
 

Optimismi valtasi automaatioalan

bot 4877977 640

 

Automaatioalan on vallannut optimismi.

Tutkimus automaatioyrityksistä eri maissa kertoo, että liikevaihdon, automaatioinvestointien ja henkilöstön määrän automaatioyrityksissä odotetaan kasvavan yli kymmenen prosenttia tänä vuonna. Tutkimuksen on tehnyt yhdysvaltalainen Interact Analysis automaatioalalla toimivalle Association for Advancing Automationin (A3) -kattojärjestölle. A3:n jäsenet ovat robotiikan, konenäön ja liikkeenhallinnan alueella toimivia yhdistyksiä. 

Tutkimukseen osallistui yli 200 päättäjää ja asiantuntijaa alan yrityksistä.

 

Kaksi kolmasosaa kyselyyn osallistuneista uskoo, että vuoden päästä Covid-pandemia ei enää haittaa liiketoimintaa. Noin viidesosa katsoi, että tilanne itse asiassa on jo palannut normaaliksi. Automaatioteollisuus odottaa asiakkaiden investointien noin neljänneksellä vuoden 2021 aikana. Autoteollisuus on laskusuhdanteessa, mutta sen odotetaan silti olevan suurin kasvun veturi. Elintarvike- ja juomateollisuus tulevat seuraavina.

 

Lähes joka viides kyselyyn vastanneista sanoi, että edelleen suurin ongelma on asiakkaiden heikko kysyntä. Hieman enemmän - yli viidennes - vastaajista kuitenkin sanoi, että suurin haaste on vastata asiakkaiden kysyntään.

Suurin vaikeus (31,4%) koski matkarajoituksia ja sitä, että yritykset eivät voi tavata asiakkaitaan muuten kuin etäyhteyksillä. Moni (5,8%) piti asiakkaiden itse asettamien Covid-rajoitusten noudattamista suurimpana haasteena.

Vilkkain elpyvä ala on robottien valmistus, jonka liikevaihdon odotetaan kasvavan puolella tänä vuonna. Robottivalmistajat ennustavat myös 41 prosentin nousua sekä investointi- että henkilöstömäärissä. Koneenrakentajat odottavat myynnin kasvavan yli kolmanneksella ja investointien kolmellakymmenellä prosentilla vuoden 2021 aikana. Moottoreiden ja liikkeenohjauslaitteiden valmistajat ennustavat myynnin kasvavan 14% ja investointien 16%.

Yrityksistä 14,1% sanoi, että heillä oli vaikeuksia palkata uutta henkilöstöä ja pitää nykyisiä työntekijöitä palkkalistoillaan.

Vastaajat  (81%) kertovat myös olevansa valmiita palaamaan normaaleihin liiketoiminnan käytäntöihin, esimerkiksi messuille ja myyntinäyttelyihin jo tämän vuoden aikana.

A3:n ja Interact Analysis:in kyselyn vastaajista kaksi kolmasosaa toimii Yhdysvalloissa. Aasia oli kyselyssä selvästi aliedustettuna.

Suomessa vastaavantyyppisiä kyselyitä ovat toteuttaneet esimerkiksi teollisuusjärjestöt.

Nekin kertovat teknologia-alojen yritysten hiljalleen palaavan normaaliaikoihin. Optimismia on ilmassa, mutta se ei ole näin selvää kuin A3:n kyselyssä. Esimerkiksi Teknologiateollisuuden kyselyissä suurin ongelma on edelleen tuotteiden huono kysyntä. Suoraan koronasta johtuvat ongelmat alkavat kuitenkin selvästi helpottaa.

Se, että viriävä optimismi saavuttaa ensimmäisenä juuri automaatioalan, ei voi olla suuri yllätys. Tuotannon ja muidenkin toimintojen automatisointi on toimintaa joka liittyy menestyviin ja tulevaisuuteen uskoviin yrityksiin. Kaiken todennäköisyyden mukaan tällaiset yritykset nopeimmin palaavat määrätietoiseen toiminnan kehittämisen heti kun se on mahdollista.

Automaatio ja robotiikka tehtaan lattialla ovat sitä toimintaa, joka mahdollistaa tuotannon käynnissäpitämisen myös koronapandemian tapaisissa poikkeustilanteissa. Tuotannon tekeminen sananmukaisesti käsin koskematta saattaa myös vaikuttaa siihen miten virus leviää työntekijöiden keskuudessa. 

 

© Movetec 2021. All rights reserved. Site by Aidia.