Käytämme sivustolla evästeitä parantaaksemme käyttökokemustasi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Movetec Oy | Suokalliontie 9 | 01740, Vantaa | Puh: 09 525 9230 | Asiakaspalvelu: info@movetec.fi | Tilaukset: orders@movetec.fi | Y-tunnus: 0705113-4
Rakennustyömaan vuoksi vanha ajoreitti Turvalaaksonkujan kautta Vantaan toimistollemme on ajoittain estetty.  Uusi ajoreitti kulkee Katriinantien kautta --> Suokallionkuja --> Suokalliontie.
 

Ohittaako kone jo elektroniikan?

Elinkeinoelämän keskusliitto pitää lukua suomalaisen teollisuuden investoinneista. Kaksi kertaa vuodessa se kysyy jäseniltään näiden investoinneista ja investointisuunnitelmista. Tätä vuotta koskevat kyselyt tuottivat teknologiateollisuuden osalta mieluisan joskin odotetun tuloksen. Teknologiateollisuus investoi tänä vuonna pitkästä aikaa kapasiteetin kasvattamiseen eikä pelkästään kapasiteetin ylläpitoon. Edellisinä vuosina kiinteiden investointien tarkoitus useimmissa tapauksissa on ollut kapasiteetin korvaaminen tai rationalisointi. Kapasiteetin kasvattamista on tavoiteltu pienemmällä osalla investoinneista.

Kone- ja metallituoteteollisuudessa ovat kiinteitä investoinnit olleet kasvusuunnassa jo usean vuoden ajan. Samoin metallin jalostajat sekä suunnittelu- ja konsultointialan yritykset ovat lisänneet investointejaan. Tietokniikka-alalla sekä tärkeässä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa suunta on päinvastainen.

Kiinteiden investointien odotetaan alalla nousevan lähelle kolmea miljardia euroa. Luku on korkein vuoden 2008 jälkeen.

Viime vuonna teollisuuden kokonaisinvestoinnit Suomessa ylittivät pääomien kulumisen ensimmäistä kertaa liki kymmeneen vuoteen. Tämän vuoden luvuista ei ole varmuutta, mutta toivottavasti tuotantokoneiston uusiutuminen on jatkunut niin, että myös volyymikasvu tulee mahdolliseksi.

Teollisuuden kapasiteetti on pitkän laman johdosta selvästi pienempi kuin kymmenen vuotta sitten, eikä tuotannon volyymikasvu voi jatkua kovin kauan ellei investointivauhti parane.

Teollisuuden investointien ja kiinteiden pääomien kehityksellä on suuri merkitys, koska teollisuusyritykset tuovat edelleen noin 80 prosenttia Suomen vientituloista, ja vientituloilla rahoitetaan monta lystiä tässä maassa. Esimerkiksi tuonti.

 

Tuotannollisten investointien pitkän aikavälin laskun ohella huolestuttavaa on tuotekehitysinvestointien alamäki. Sen selittää lähes täysin sähkö- ja elektroniikkateollisuuden kehitystoiminnan siirtyminen ulkomaille. Alan t&k-investoinnit romahtivat vuonna 2012 kolmesta miljardista 2,2 miljardiin euroon ja ovat siitäkin vielä puolittuneet viidessä vuodessa. Asia on merkityksellinen myös kone- ja metallituoteteollisuuden kannalta. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden innovaatioiden muuttaminen fyysisiksi tuotteiksi on työllistänyt myös koneenrakentajia.

 

Jos asiassa haluaisi nähdä hyvän puolen, se voisi olla se, että Nokialta ja sen alihankkijoilta vapautunut älyllinen kapasiteetti on joltain osin siirtynyt koneteollisuuteen kehittämään tälle alalle tärkeää digitalisaatiota.

Kone- ja metallituoteteollisuudessa t&k-investointien määrä on kasvanut tasaisesti. Runsaassa kymmenessä vuodessa panostus on kaksinkertaistunut.

Vuosina 2008-10 kone- ja metallituoteteollisuuden t&k-investointien määrä oli seitsemäsosa sähkö- ja elektroniikkateollisuuden t&k-investoinneista. Mikäli kehitys jatkuu ennallaan, on hyvin mahdollista, että jo tänä vuonna alojen suuruusjärjestys tässä suhteessa vaihtuu.

hard 159264 1280

Kone- ja metallituoteteollisuudessa liikevaihto ja uusien tilauksien määrä on ollut kasvussa, mutta hyvä kehitys ei jakaudu tasaisesti. Ero hyvien ja huonojen yritysten välillä on suuri. Samoin on huomattavaa, että vaikka toiminnan volyymi kasvaakin, työn tuottavuus ja yritysten keskimääräinen kannattavuus eivät kasva. Siksi yritysten kyky investoida ja kasvattaa kapasiteettiaan ei ole kovin vahva. Kaikissa tapauksissa ei halukaan ole kovin vahva, koska huonosti kannattavalle yritykselle toiminnan kasvattaminen on aina riski.

 

Kokonaisuutena kone- ja metallituoteteollisuuden kannattavuus on niukin naukin plussalla. Se on pysynyt samoilla haminoilla vuosikaudet, eikä ole mainittavasti noussut edes nyt nousukaudella. Erot tässäkin yritysten välillä ovat suuret.

Epätyydyttävälle kannattavuudelle ei ole yhtä ja yksiselitteistä syytä. Investoimattomuus tietysti ajan myötä johtaa huonoon kilpailukykyyn ja huonoon kannattavuuteen, mutta on tässä muutakin.

Monessa konepajassa ei ole huolehdittu riittävästi yksinkertaisista lattiatason asioista: ergonomian ja työmenetelmien ja työnsuunnittelun parantamisesta sekä materiaalien ja tiedonkulun selkeyttämisestä. Näillä seikoilla on suuri vaikutus työn tuottavuuteen ja ne ovat yleensä halpoja toteuttaa. Työnsuunnittelu ja työpaikan kehittäminen viisaasti yhdessä tehtynä voi olennaisesti vaikuttaa työntekijöiden sitoutumiseen ja viihtymiseen.

Sarjatuotannossa yksittäisen työvaiheen ja prosessin kehityksen merkitys korostuu, mutta hyvä menetelmäsuunnittelu parantaa myös lyhyiden tuotesarjojen ja tilaustuotannon tuottavuutta.

© Movetec 2021. All rights reserved. Site by Aidia.